Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Charakteristika školy

Provoz 1. mateřské školy byl zahájen 1. 2. 1940 v budově bývalé obecní školy v Horní Bříze, ve které byla zahájena výuka 10. 11. 1890. Mateřská škola měla 2 oddělení až do r. 1978, kdy byla z důvodu velkého počtu dětí otevřena jedna třída v nedaleké budově „Sokolovny“. Zde byl provoz až do r. 1986, kdy je ke stávající škole přistavěna nová budova. Od r. 1995 je mateřská škola rozšířena o jednu třídu, která je zřízena jako odloučené pracoviště v 1. patře budovy Hasičské zbrojnice, Tř. 1. máje 497. Ve školním roce 2000-2001 byl zahájen provoz speciální třídy pro děti s vadami řeči.
     Mateřská škola se nachází v centru Horní Břízy – v dolní části města. K výchovně vzdělávací práci je možno využít i blízké přírody (lesy, louky, potok).
    Mateřská škola je čtyřtřídní, tři třídy jsou v hlavní budově školy, jedna třída v objektu HZ, vzdáleném od MŠ asi 300 m .V přízemí hlavní budovy jsou šatny dětí , šatna zaměstnanců, ředitelna, úklidová komora a jedna třída pro nejmenší děti. V prvním patře jsou dvě třídy, logopedická pracovna, prádelna a kabinety. Každá třída má svou hernu, ve které se rozkládají lehátka, prostory pro ukládání hraček a metodických pomůcek, sociální zařízení, kuchyňku pro přípravu vydávaných jídel.     Na výzdobě školy se podílí svými pracemi děti a učitelky.
   Logopedická pracovna je v úterý , ve středu a ve čtvrtek využívána logopedickými asistentkami MŠ, každé pondělí je zde logopedická ordinace Paedr. B. Gruberové od 7.30 hod. do 13. 00 hod. pro potřeby dětí naší MŠ, odpoledne pro děti okolních MŠ a ZŠ Horní Bříza
Za hlavní budovou MŠ je velká školní zahrada, která je situována do klidné ulice. Součástí školy je školní jídelna v přízemí budovy, která je průběžně vybavována tak, aby odpovídala stanoveným hygienickým podmínkám. Výdej stravy je pavilónový.
Vytápění školy je vlastní plynovou kotelnou.
      Třída odloučeného pracoviště se nachází v prvním patře budovy HZ ( vzdálené od hlavní budovy MŠ asi 300 m ), má svoji hernu, kde se také rozkládají lehátka,šatnu dětí, metodický kabinet, sociální zařízení, kuchyňku pro přípravu vydávaných jídel ( strava se dováží ze školní jídelny z hlavní budovy) a vaření teplých nápojů. Zde je vytápění centrální městskou kotelnou.
     Finanční prostředky na provoz školy poskytuje zřizovatel MŠ. Rodiče se podílí na financování provozu platbou školného, které je stanoveno rozhodnutím ředitelky školy, v souladu platných školských zákonů vždy na jeden školní rok,  na 280,- Kč měsíčně.
    Mš spolupracuje se zřizovatelem MŠ - městem Horní Bříza, dále se základní školou v Horní Bříze, zákl. uměleckou školou, městskou knihovnou, sborem dobrovolných hasičů. svazem chovatelů, Policií ČR, pediatrem, Zoo Plzeň, záchr. stanicí ptactva a v neposlední řadě také s DDM "Mamarád".

 obrazek-12.jpg

pokračování věcné podmínky školy

 

Příspěvky

charakteristika školy

12. 7. 2013