Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

charakteristika školy

12. 7. 2013

1.Mateřská škola Horní Bříza - ves, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

zřizovatel : Město Horní Bříza

 IČO : 60610778

email : 1.MShornibrizaves@seznam.cz

Naše školka je čtyřtřídní- zapsáno 90 dětí

3 třídy v hlavní budově - Tř. 1, máje 56 , z toho jedna třída je speciální

ředitelka - Vodičková Jarmila- mob. 723608411

zastupující učitelka ředitelku : Rychetská Lenka

 1 třída na odloučeném pracovišti Tř. 1.máje 479

vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti : Jana Juhová

ŠVP - Země je náš domov

Školní rok 2018/19 je motivován příběhy z knihy "Človíčkova dobrodružství"

 

Věnujeme se výchově a vzdělání předškolních dětí, zaměřujeme se na rozvoj řečových dovedností, pohybových aktivit a ekologickou výchovu