Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

      Všechny třídy mateřské školy jsou prostorné, světlé, je zde sledována přiměřená teplota vzduchu, prostory jsou dostatečně větrány. Osvětlení , zatemnění vyhovuje hygienickým normám a standardům.
     Vybavení tříd ( nábytek, tělovýchovné zařízení ) je uzpůsobeno potřebám a věku dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné. Hračky ve třídách odpovídají věku a počtu  dětí, jsou umístěny tak, aby si je děti mohly ( většinu) samostatně brát a uklízet. Postupně jsou obměňovány, aby splňovaly estetická a hygienická hlediska. Průběžně , dle finančních podmínek, obměňovat nábytek, aby se plně zlepšila dostupnost všech hraček.
     Chtěli bychom vytvářet různorodější hrací koutky, ale je třeba brát na zřetel prostorové možnosti, aby nebránily volnému pohybu dětí ve třídě.
     Každá třída má prostor pro ukládání didaktického materiálu a učebních pomůcek, svoji knihovnu s dětskou i odbornou literaturou. Pokud finanční možnosti dovolují - je modernizována didaktická technika, doplňován metodický kabinet o nové pomůcky, dětská i odborná knihovna se rozšiřuje o nové tituly, každá třída má pro své potřeby časopis Sluníčko, Báječnou školku,Dráček a Pastelku. Prostory pro ukládání lehátek jsou oddělené a dostatečně větratelné.
Další materiálně technické vybavení školy : 4 piana, 2 casia, 3 DVD přehrávače,
 1 video, promítací přístroje a plátno,
 2 televizory, 4 radiomagnetofony s CD přehrávači, 2 počítače s tiskárnami a připojením k internetu, 4 notenbooky, 2 čističky vzduchu ( jsou zastaralého typu, bylo by třeba obměnit),vysavač Elektrolux, a dva další vysavače, kopírovací stroj.
    Různorodé tělovýchovné náčiní  a nářadí je uloženo v tělovýchovném kabinetě. Na třídách mají děti k dispozici míče, skákací míče, koloběžky, odrážedla, kyblíkové chůdy, trampolíny, relaxační bazén ( ve speciální třídě),obruče
     Výtvarný materiál- jeho zásoby jsou uloženy v kabinetu u třídy Berušek, kde vznikly nové ukládací prostory
     Školní zahrada má vybavení umožňující dětem různé pohybové a jiné aktivity ( 2 pískoviště, doskočiště, houpačky- hnízdo, vahadlová, poznávací tunel, koš na košíkovou, průlezka Mateřinka a Věž, altán s tabulemi a s kuchyňkou pro hry dětí, ohniště…). Prostor zahrady - členitý - využití kopce-výstup ,válení, jízda na odrážedlech, bobování.

 

pokračování - životospráva