Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019-20

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA

 HORNÍ BŘÍZA – VES

 

      ZÁPIS DĚTÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

  DNE 2.5. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.

V budově 1. Mateřské školy Horní Bříza - ves, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace,

Tř. 1. máje 56, Horní Bříza

 

RODIČE PŘINESOU K ZÁPISU OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE

a očkovací průkaz

V TĚCHTO DNECH MOHOU DĚTI NAVŠTÍVIT SE SVÝMI RODIČI TŘÍDY, PODÍVAT SE NA HRAČKY, NA ČINNOST DĚTÍ, PROHLÉDNOUT SI PROSTORY ŠKOLKY, SHLÉDNOUT VÝSTAVKU UČEBNÍCH POMŮCEK, DĚTSKÝCH PRACÍ I VÝSTAVKU FOTOGRAFIÍ „ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLKY“.

PRACUJEME PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP) -

„ZEMĚ JE NÁŠ DOMOV“

PODPORUJEME EKOLOGICKOU VÝCHOVU A ROZVOJ POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. S DĚTMI SI VE ŠKOLCE HRAJEME, ZPÍVÁME, KRESLÍME, CVIČÍME, ALE TAKÉ JIM ZAJIŠŤUJEME LOGOPEDICKOU PÉČI I NÁVŠTĚVU V LOGOPEDICKÉ PORADNĚ. DĚTI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU DĚTSKÉHO AEROBIKU, KROUŽKU VESELÉHO PÍSKÁNÍ A KROUŽKU ANGLICKÉHO JAZYKA. JEZDÍ K NÁM DIVADÉLKA SE SVÝMI POHÁDKAMI, SOLNOU JESKYNI, PROVÁDÍME PŘEDPLAVECKOU VÝUKU, JEZDÍME NA OZDRAVNÝ POBYT V ORLOVICÍCH, ZA NÁMI JEZDÍ NA BESEDY PRACOVNÍCI ZOO A ZSŽ,

S POMOCÍ RODIČŮ SLAVÍME MIKULÁŠE, VÁNOCE, MASOPUST, VELIKONOCE, DEN MATEK A DEN DĚTÍ. PŘI SLAVNOSTNÍM ODPOLEDNI NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU SE LOUČÍME S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY.

 

K ZÁPISU SE POVINNĚ DOSTAVÍ DĚTI NAROZENÉ

OD 1.9.2013 DO 31.8.2014,

 PRO KTERÉ JE  ŠKOLNÍ DOCHÁZKA DO MŠ POVINNÁ.

 

  • CHCEME, ABY SPOLUPRÁCE S RODIČI BYLA ZALOŽENA NA VZÁJEMNÉ DŮVĚŘE A VZÁJEMNÉM RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB, PŘÁNÍ A POMOCI.

     

  • RÁDI POŘÁDÁME SPOLEČNÁ „TVOŘIVÁ“, SPOLEČENSKÁ, ČI SPORTOVNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ NA ZAHRADĚ, VE TŘÍDÁCH, ČI V PŘÍRODĚ.