Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Organizace dne

Organizace průběhu dne je navržena rámcově, aby ji bylo možné dle potřeb a okolností upravovat a měnit. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Počet dětí ve třídách se řídí platnou legislativou. 
      Třídy jsou věkově smíšené. Ráno (do cca 7.00 hod) a odpoledne(od 15. 30 hod.) jsou třídy spojeny, protože je v MŠ již  menší počet dětí. Po obědě děti odpočívají, dětem s menší potřebou spánku jsou po krátkém odpočinku  nabízeny individuální klidové činnosti.
     Pravidelné aktivity : logopedická prevence, relaxace v solné jeskyni a předplavecká výuka probíhají v dopoledních hodinách.

V odpoledních hodinách- nejdříve od 13,00. kroužky - keltská jóga, kroužek AJ, od 14,45  dětský aerobik
Režim dne v mateřské škole je navržen z důvodů, že děti předškolního věku by měly mít stanoven (alespoň rámcově ) sled činnosti a rituálů, které se v průběhu dne v mateřské škole střídají:


 6.00 – 9.15 : scházení dětí, ranní hry a činnosti dětí podle jejich přání, individuální práce s dětmi
 8.30 - 9.15: hygiena,  průběžná přesnídávka dle potřeby a chuti dětí
 9.15 -10,00:  záměrné plnění činností rozvíjející tělesné, smyslové, řečové, manipulační a estetické  stránky dětské osobnosti (práce se skupinou dětí, individuální, popř. frontální), relaxační, průpravná cvičení, jazykové chvilky
10,00 - 12-00: příprava na pobyt venku, pobyt venku ( podle činností a počasí dřívější odchod )
12.00 - 12.30: hygiena, příprava na oběd, oběd
12.30 - 14.15: hygiena, odpočinek ( spánek ), četba učitelky,převlékání
13.30 - 14.30: děti, které nespí, klidné činnosti ve třídě dle jejich zájmu nebo individuální práce náprava výslovnosti, grafomotorika, apod. 
14.15 - 15.00: hygiena, průběžná svačina
14.30 - 16.00: hravé a relaxační činnosti podle volby dětí do jejich odchodu domů


Odchod dětí z MŠ: 

po obědě doporučeno ve 12.30 hodin
odpoledne doporučeno od 14. 45 hodin – individuálně podle potřeby rodičů
 
Tuto organizaci dne lze změnit dle potřeby, která vyplyne z momentální situace v průběhu dne.

Činnosti pravidelně se opakující v průběhu týdenního režimu MŠ :
-    individuální náprava výslovnosti
-    hra na zobcovou flétnu

-  kroužek dětského aerobiku

-    kroužek angličtiny
-    relaxační pobyt v solné jeskyni ( zpravidla leden – březen)
-    před plavecká výuka ( zpravidla duben – červen)

 obrazek-07.jpg