Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s rodinou
     Učitelky si uvědomují, že rodina je základem, na kterém budou stavět, musí využívat vliv rodiny a navazovat otevřený „ partnerský“ vztah MŠ – rodina. Hovoří s rodiči o dítěti, dávají rodičům najevo zájem a pochopení pro potřeby jejich dětí. Upozorňují rodiče na komunikační, socializační, seberealizační, vzdělávací problémy dětí a snaží se najít společné řešení a původ problémů.  V MŠ mají rodiče možnost zapůjčení odborné literatury k této problematice. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi o dítěti.
      Rodiče jsou  o dětech informováni podle jejich zájmu denně, učitelky podávají nezkreslené, pravdivé informace, musí si uvědomit, že je důležité dítě rodičům také chválit, ne jen hodnotit jeho nedostatky.
      MŠ seznamuje rodiče s odbornými informacemi z oblasti výchovy a vzdělávání na nástěnce pro rodiče, přednáškách, rodičovských schůzkách. Informace o akcích školy a organizačních změnách provozu školy získávají na nástěnce u hlavního vchodu do budovy, informačních tabulích u jednotlivých tříd. 
     Rodiče se účastní oslav v MŠ – Vánoce, Den matek,Pasování „předškoláků“ na „školáky“,  apod.
Pořádáme společné pracovní dílny, které doplňují rodinnou výchovu a navazují na výchovné působení v mateřské škole. Mohou se sponzorsky podílet na akcích pro děti ( odměny na soutěže, drobné dárky pro pobyt dětí v Orlovicích, apod.). Jsou seznamovány s životem školy i prostřednictvím fotodokumentace, výstavy „ Život v naší školce,“ práce dětí „ Jak jsme šikovní“, literatury a didaktických pomůcek „ S čím pracujeme v naší školce“.
     Rodiče mají možnost ( po domluvě s p. učitelkou) účastnit se výchovně vzdělávací práce ve třídě, aby získali určité povědomí, o tom jak vedeme a čemu učíme děti v mateřské škole, a tím se sjednotilo výchovné působení na dítě.

zpět