Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Logopedická prevence

Program logopedické prevence 1. Mateřská škola Horní Bříza – ves


1. Práce logopedické asistentky v MŠ
- podle možností školy provádět 1- 2 x týdně individuální nápravu řeči dětí ( dle harmonogramu služeb)
- provádět poradenskou činnost pro rodiče, popřípadě ukázku nápravy
- navozovat správnou výslovnost u dětí , u nichž se jedná o přirozenou fyziologickou patlavost nebo opožděný vývoj řeči
- zjišťovat a rozvíjet komunikační schopnosti dětí
- vyvozovat výslovnost jednotlivých hlásek a hláskových skupin
- rozvíjet souvislý řečový projev dětí
- rozvíjet fonematický sluch dětí
- náprava výslovnosti dětí logopedickou asistentkou je prováděna pod vedením klinického logopeda, který určí plán logopedické nápravy a provádí pravidelné kontroly dětí

Dokumentace:
Dohoda o poskytování logopedické péče
Osobní karty dítěte zařazené do logopedické péče ( vyplní asistentka  ve spolupráci s logopedkou  )
Sešity dětí pro záznamy logopedické  nápravy

2. Práce ve speciální třídě pro děti s vadami řeči 
- ve třídě s dětmi pracují dvě učitelky,které mají kompetence pro nápravu výslovnosti dětí, pod vedením logopedky, která s dětmi této třídy pracuje každé pondělí individualně
- logopedka stanoví plán nápravy výslovnosti na základě vyšetření dětí na počátku každého školního roku
- učitelky ( logopedické asistentky) denně s dětmi provádí skupinovou nápravu výslovnosti formou logopedických chvilek – dechové cvičení, cvičení na hybnost mluvidel, artikulační cvičení, rytmizační a sluchová cvičení, později cvičení pro rozvoj fonetického sluchu. Tato cvičení jsou zařazována v průběhu dne, aby náprava nebyla  „násilná“ a jsou vždy v návaznosti na tématický týdenní celek. Často zařazují i nácvik řeči s pohybovým vyjádřením textu nebo při  grafomotorických cvičeních.
- dále je prováděna náprava individuálně 2x týdně ( dle harmonogramu služeb ) a v ranních a odpoledních hodinách, kdy je ve třídě méně dětí
- není opomenuto ani rozvíjení souvislého vyjadřování dětí během celého dne
- rodiče jsou pravidelně seznamovány s tím jak provádět nápravu také doma, protože i zde je nezbytná spolupráce s rodinou
   
Dokumentace :
Souhlas rodičů se zařazením dítěte do speciální třídy pro děti s vadami řeči a nápravou výslovnosti v MŠ
Osobní karty dítěte zařazené do logopedické péče

Sešity dětí o provádění nápravy
Sešit asistenky se záznamy o nápravě řeči dětí v MŠ
Seznam dětí zařazených do této třídy se stanovenou diagnózou - vypracovaný logopedkou
 

 

Příspěvky

Staráme se o to, aby děti mluvily dobře

26. 2. 2013