Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Škol. vzděl. program

Název školního vzdělávacího programu: „Mateřská škola – místo ke hrám a radosti“ vychází z motta naší školy „Nemusíme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastnými“ od Z. Matějčka. Pokud respektujem individuální předpoklady děti ke vzdělávání, víme,že všechny nedosáhnou ve vzdělání stejné úrovně, ale všechny děti si mohou v naší školce hrát, mít kamarády a být šťastné. K tomu se jim snažíme vytvořit klidné, pohodové prostředí bez zbytečného spěchu.
     ŠVP je zpracován v souladu s „ Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání“. Vychází z podmínek školy, je koncipován tak, aby rozvíjel děti ve všech oblastech života, aby  měly možnost získat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty, získávat samostatné postoje a zároveň jsme rozvíjely jejich „zdravé“ sebevědomí.
     Jeho součástí je i ekologický projekt naší školy „ Příroda pro nás, my pro přírodu“ . Projekt vyplynul z podmínek školy a z našeho názoru, že v dnešním přetechnizovaném světě je třeba děti vést k vnímání krásy přírody, osvojovat u nich poznatky o tom proč je pro náš život důležitá, vštěpovat jim základy její ochrany.
     Ekologický projekt naší školy je sestaven na základě střídání čtvero ročních období , využívá bohatství přírodního prostředí, které dítě obklopuje a tím se podílí na formování jeho osobnosti za nenásilným vedením paních učitelek i prostředí mateřské školy. Činnosti jsou řazeny nenásilně v přirozeném toku času, střídáním změn v přírodě, životem dětí v souvislosti s prožíváním svátků i událostí všedních dnů.
     ŠVP obsahuje principy výchovy ke zdravému životnímu stylu, k ekologii i vztah k životnímu prostředí. Zdraví chápe nejen jako nepřítomnost nemoci, ale subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Rozvíjí komplexně celou osobnost dítěte.

Základní filozofie školy
- dítě je třeba brát jako celkovou osobnost a tak také na ně působit ve výchovně vzdělávací práci – rozvíjet zdraví tělesné, ale i duševní
- dítě je třeba vést k potřebě vnímat, přemýšlet, mít duševní zážitky
- učení nelze rozškatulkovat, protože všechno poznání a vědění je vzájemně propojeno
- každé dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje za příznivých okolností a podmínek, které je nutno pro dítě v MŠ vytvářet a zároveň respektovat jeho individuální potřeby, tak, aby bylo v mateřské škole šťastné a spokojené  
- děti je třeba vést k tomu, aby na konci předškolního období byly fyzicky, psychicky a sociálně samostatné a aby podle svých možností, potřeb a zájmů získaly základy nejen k dalšímu vzdělávání, ale i pro život

 obrazek-06.jpg

pokračování -  tématické celky
 

 

Rubriky

ZEMĚ JE NÁŠ DOMOV

Příspěvků: 1

Příspěvky

Integrované bloky ŠVP

1. 9. 2014

 

I.Tématický celek : „ Kouzlo a plody podzimu“

4. 9. 2011