Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škol. vzděl. program

Název školního vzdělávacího programu: „Země je náš domov“ , logo naší mateřské školy se skládá ze stromu- břízy (strom, jehož název je součástí názvu našeho města, kde žijeme a symbolem ekologického zaměření programu), postavami paní učitelky a dětí, které mají na sobě srdíčko, jako symbol lásky, sounáležitosti, vzájemné pomoci, důvěry,  kamarádství a zdraví. Pokud respektujem individuální předpoklady děti ke vzdělávání, víme,že všechny nedosáhnou ve vzdělání stejné úrovně, ale všechny děti si mohou v naší školce hrát, mít kamarády a být šťastné. K tomu se jim snažíme vytvořit klidné, pohodové prostředí bez zbytečného spěchu.
     ŠVP je zpracován v souladu s „ Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání“. Vychází z podmínek školy, je koncipován tak, aby rozvíjel děti ve všech oblastech života, aby  měly možnost získat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty, získávat samostatné postoje a zároveň jsme rozvíjely jejich „zdravé“ sebevědomí.
     Jeho součástí je i ekologický projekt naší školy „ Příroda pro nás, my pro přírodu“ . Projekt vyplynul z podmínek školy a z našeho názoru, že v dnešním přetechnizovaném světě je třeba děti vést k vnímání krásy přírody, osvojovat u nich poznatky o tom proč je pro náš život důležitá, vštěpovat jim základy její ochrany.
     Ekologický projekt naší školy je sestaven na základě střídání čtvero ročních období , využívá bohatství přírodního prostředí, které dítě obklopuje a tím se podílí na formování jeho osobnosti za nenásilným vedením paních učitelek i prostředí mateřské školy. Činnosti jsou řazeny nenásilně v přirozeném toku času, střídáním změn v přírodě, životem dětí v souvislosti s prožíváním svátků i událostí všedních dnů.
     ŠVP obsahuje principy výchovy ke zdravému životnímu stylu, k ekologii i vztah k životnímu prostředí. Zdraví chápe nejen jako nepřítomnost nemoci, ale subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Rozvíjí komplexně celou osobnost dítěte.

Základní filozofie školy
- dítě je třeba brát jako celkovou osobnost a tak také na ně působit ve výchovně vzdělávací práci – rozvíjet zdraví tělesné, ale i duševní
- dítě je třeba vést k potřebě vnímat, přemýšlet, mít duševní zážitky
- učení nelze rozškatulkovat, protože všechno poznání a vědění je vzájemně propojeno
- každé dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje za příznivých okolností a podmínek, které je nutno pro dítě v MŠ vytvářet a zároveň respektovat jeho individuální potřeby, tak, aby bylo v mateřské škole šťastné a spokojené  
- děti je třeba vést k tomu, aby na konci předškolního období byly fyzicky, psychicky a sociálně samostatné a aby podle svých možností, potřeb a zájmů získaly základy nejen k dalšímu vzdělávání, ale i pro život.

 obrazek-06.jpg
 

 

Rubriky

ZEMĚ JE NÁŠ DOMOV

Příspěvků: 0

Příspěvky

ŠVP

7. 11. 2015